Historie Berchmans Sociëteit

Van Berchmans Compagnie naar Berchmans Sociëteit:

Op 31 januari 1963 was de Berchmans Compagnie van het zaaltje in het Jezuïetenklooster aan de Tongersestraat verhuisd naar de kelders van de Theresiakerk. Hier werden diverse zalen en zaaltjes in gebruik werden genomen waardoor de instuiven en dansfeesten beter konden worden georganiseerd. De vereniging maakte hier zijn grootste groei door en was reeds na enkele jaren zo groot, tussen de 400 en 500 leden, dat  er een ledenstop moest worden ingesteld  omdat de lokatie het Stöblook onder de Theresiakerk te klein was geworden voor de explosief groeiende jongerenbeweging.

Op 7 oktober 1963 werd in de Redoute te Maastricht de Berchmans Sociëteit door wethouder van onderwijs kunsten en wetenschappen Mr. W.  Korn geopend. Voor een uitverkochte zaal speelden de Caballero’s, de grote ster van deze avond was Anneke Grönloh

Samen met de stedelijke jeugdraad werd er ondertussen naar  een nieuw onderkomen  gezocht. In eerste instantie werd dit gevonden aan de Grote Gracht no:  82, het pand van bank “De Maas” , het aankoopbedrag zou fl. 450.000,- zijn en de exploitatiekosten werden nog eens op fl. 100.000,- per jaar geschat, voor deze tijd enorme bedragen.

In januari 1963 verkoos B&W van de Gemeente Maastricht er echter voor dit pand zelf aan te kopen om er het onderkomen van afdeling sociale zaken in te vestigen, en zat de Berchmans dus weer met lege handen. Voorlopig had men van de gemeente een pand aan de Bredestraat in Maastrcht ter beschikking gekregen om als administratieve- ontvangstruimten te dienen, ook was hier de directiekamer van pater Frits van der Ven gevestigd, in andere ruimten van dit pand waren leden van de Berchmans toen nog bezig met het verbouwen en inrichten. Met wist toen nog niet dat men de beschikking zou krijgen over het er naast gelegen pand van de Zuid Nederlandse opera. Dit pand was echter in een dusdanige staat dat men het niet zonder gevaar kon betreden. Op 1 november 1964 vertrekt de Zuid Nederlandse Opera uit de Bredestraat en gaat naar het nieuwe conservatorium aan de Lenkulenstraat. Nu was de weg vrij voor de Berchmans om de twee panden tot een tehuis te gaan verbouwen, dit  zou duren tot 1966.  Toen werd het complex op 7 mei feestelijk geopend door staatssecretaris Egas, dit feit kreeg landelijke bekendheid mede door het verslag dat de NOS er op TV van deed in het programma van Gewest tot Gewest op 12-05-1966

De volgende jaren was het een zeer druk bezochte jeugdopvang voornamelijk voor werkende jongeren, waar vrijwel elke week orkesten optraden en dansavonden werden georganiseerd, tot er medio 1974 werd besloten om de stichting te liquideren, dit bij gebrek aan interesse en terugloop van het ledenaantal, hierna werd het werk nog enkel jaren op beperkte schaal voortgezet door Frans Wijler, Piet Verschuren en enkele medewerkers onder de naam jongeren project Berchmans.  Op 29-01-1981 werd de gehele administratie en het overgebleven archief overgedragen aan de bibliotheek ven het SHC aan de Boschstraat die het op hun beurt weer in 2009 overdroegen aan het RHCL aan de Pieterstaat.

Op onderstaande links kunnen jullie nog eens horen wat Frits van de Ven te vertellen heeft over voor hem belangrijke zaken van het leven.

1:            Priesterschap: http://youtu.be/JySUYAuivIs

2:            Pastoraat:           http://youtu.be/pQX6j1b2arQ

3:            Sacrementen:   http://youtu.be/fG0CVRDw8to

4:            Na de Dood:      http://youtu.be/Zm7Y5HN_ZY0