Historie Berchmans Compagnie

Op 23 september 1883 werd de Berchmanscompagnie, genoemd naar de patroonsheilige Johannes Berchmans (1599-1621), opgericht door de Jezuïeten. Een vereniging voor jongens van twaalf tot zestien jaar, zonen van de Canisius congregatie,  in eerste instantie om hun ordelijk gedrag in de kerk en zedelijkheid bij te brengen. Door de opkomende sportbewegingen kwamen de samenkomsten echter al snel in het gedrang. Na de volledige afscheiding van de Canisius congregatie heeft de Berchmans Compagnie onder leiding van pater M. Nijst een grote vlucht genomen. In 1926 werd het knapenkoor opgericht waardoor het aantrekkelijker werd voor de jongeren om lid te worden. Na het oprichten van de gymnastiekclub (1929) en de voetbalclub (1930) werden vervolgens nog een tafeltennis- toneel- en een mondharmonicaclub opgericht. Maar een van de hoofddoelen bleef toch het deelnemen aan de katholieke oefeningen en diensten. Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde de Berchmans Compagnie zie tot een volwaardige jeugdvereniging, voornamelijk voor werkende jeugd, en kreeg een heel andere opzet waar nu de opvang centraal stond. De bijeenkomsten werden nu in een zaaltje in het Jezuïetenklooster georganiseerd, er werden vanaf deze tijd  ook wandeltochten en jeugdkampen op touw gezet en werd de jeugd meer bewust gemaakt van de natuur. Toen na 31 januari 1963 de Berchmans Compagnie van het zaaltje in het Jezuïetenklooster aan de Tongersestraat verhuisd was naar de kelders van de Theresiakerk vond er een gehele verandering plaats, er werden voor het eerst ook meisjes toegelaten. Voor deze laatste groep was er echter een minimum leeftijdsgrens van 16 jaar ingesteld en daar werd zeker in het begin streng op gecontroleerd. In dit complex werden diverse zalen en zaaltjes in gebruik genomen waardoor de instuiven en dansfeesten, die door de komst van de meisjes nu niet meer tegen te houden waren, beter konden worden georganiseerd. Al snel bleek echter dat door deze laatste verandering de vereniging dusdanig snel groeide dat er in samenwerking met de Stedelijke Jeugdraad naar een groter onderkomen moest worden gezocht. Als oplossing werd de Berchmans Sociëteit opgericht deze werd op 7 oktober 1963 in de Redoute geopend. Hierna gingen de sociëteit en compagnie verder onder de naam Berchmans Sociëteit.

Bronnen:
1) De Jezuïeten te Maastricht 1852-1952 van Dr. J. Tesser S.J
2) Archief Stichting Sociëteit De Berchmans te Maastricht, EAN_0882 RHCL