De emigratie van Gradus Johannes (George) & Lambertus (Albert) naar Canada omstreeks 1914


Gradus Johannes is tussen 1910 en 1914 naar Canada geëmigreerd.

Via Archivianet: on-line research tool de volgende gegevens gevonden welke vermoedelijk op hem betrekking hebben: Kracht George born 23-04-1890 regimentalnr: 886191 RG 150, box 5253-67. Via bovenstaande link gevonden:

Attestation Paper Canadian over-seas expeditionary Force, uit dit document blijkt dat George op het moment van inschrijving ,14-01-1916, gehuwd was met Mrs. Eybarsan-Kracht hij woonde toen: 523 5th st. Prince Albert Sask. en was van beroep bricklayer (metselaar), hij was in dienst geweest  in Nederland bij het 8th infanterie regiment  gedurende 2 jaren. Als geboorteplaats staat Ainham Holland vermeldt.
Lambertus is omstreeks 1914 naar Canada vertrokken na een vlucht uit een interneringskamp, hij verbleef kort in Prince Albert, en heeft zich hierna vermoedelijk gevestigd in noord Saskatchewan in Stanley Mission als fur trader (bonthandelaar), waar hij trouwde met Angelique Charles.
Met haar kreeg hij 7 kinderen, ook zij kregen diverse nakomelingen waardoor een grote tak ontstond in La Ronge.

Via Archivianet: on-line tool, volgende gegevens gevonden welke vermoedelijk op hem betrekking hebben, Vanderkracht Albert born: 04-09-1889 regimentalnr: 440520 RG 150,box 9901-42. Dit geboortejaar klopt niet, is vlg. BS Oosterbeek,1887.Via bovenstaande link gevonden:
Attestation Paper Canadian over-seas expeditionary Force, hierin staat vermeldt: Albert Kracht, alias Albert Vander-Kracht geboren op 4-9-1887 te Arnheim Holland, dus hier klopt de datum wel, hij was op het moment van inschrijving, 23-01-1915, niet gehuwd, was van beroep bricklayer (metselaar) en was in dienst geweest bij het 7th infanterie regiment in Nederland, hij gaf als naaste verwante op: zijn moeder, Mrs Mary Kracht, en als adres: 320 Batosway st Arnheim Holland Volgens informatie van Jen [1338] was de echtgenote of levensgezel van Albert een inheemse vrouw waar hij diverse kinderen mee kreeg, deze informatie was afkomstig van Margaret Sutherland [1432], een van de dochters schijnt Mary te heten, deze heeft eens contact gehad met Jen waarbij zij vertelde dat er familie uit Holland haar tak van de familie had bezocht en beloofde toen zo veel mogelijk informatie over haar familie op te sturen, dit is er echter nooit van gekomen. Enige jaren geleden heb ik zelf via Facebook contact kunnen leggen met Mary Johnson[2389] en Lorraine Backer [2353], beide kleindochters van Albert. Zij hebben kunnen bijdragen in een verder onderzoek naar de tak in La Ronge, Saskatchewan.